Courtney Celeste Spears

Zložité pravdy

Je tiež dôležité viesť úprimné rozhovory o nerovnosti, ktorá stále preniká do sveta profesionálneho tanca. „Existuje tvrdá realita, že tanečníci farieb nemôžu nikomu dať dôvod, aby ich nezamestnali,“ hovorí Wright. Ak prídete neskoro, budete mať zlé oblečenie alebo nesprávny tón, môžete ľahko ...

Hľadanie spojencov a používanie vášho hlasu

Keďže Wright aj Miller učia rôzne študentské orgány, stanovili kroky, ktoré môžu mladí tanečníci podniknúť pri riešení problémov súvisiacich s rasami, a zabránili im tak pokračovať. Miller zdôrazňuje, že je potrebné, aby si tanečníci BIPOC našli spojencov v štúdiu. „Ak vy, ako mladý študent Black, potrebujete rozprávať ...

Ako môžu študenti tanca čeliť v štúdiu rasizmu a implicitnej zaujatosti

Pre tanečníkov BIPOC je nevyhnutné cítiť, že prostredie štúdia, fyzické alebo virtuálne, je bezpečné a inkluzívne. Učitelia tanca a majitelia ateliérov majú väčšinu síl na vytváranie tohto prostredia, ale študenti nie sú bezmocní. Hlavný učiteľ baletu Preston Miller, známy ako The Dance Arti